Intelligente Entwicklung

Grenton Sp. z oo z o.o. Unternehmen implementiert das Projekt unter Maßnahme 3.3 Unterstützung der Förderung und Internationalisierung innovativer Unternehmen, Teilmaßnahme 3.3.3 Unterstützung von KMU bei der Förderung von Produktmarken - Gehe zu Marke Operationelles Programm für intelligente Entwicklung, 2014-2020, kofinanziert vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit der Nummer POIR.030303-12-0015/17.

Projekttitel

Die Teilnahme von Grenton (Grenton Sp. Z oo.o.) am Programm zur Förderung der Industrie als Gelegenheit zur Entwicklung von Exportaktivitäten.

Projektziel

Ziel des Projekts ist es, die Bekanntheit und Wettbewerbsfähigkeit von Grenton Sp. Z oo zu steigern. z o.o. durch die Internationalisierung des Geschäfts.

Projektergebnis

Als Ergebnis des Projekts möchte Grenton sich den europäischen, amerikanischen und asiatischen Märkten öffnen. Die Internationalisierung von Grenton wird den Zugang zu Kunden, Lieferanten und modernen Technologien erleichtern.

Budget

Das Gesamtbudget des Projekts beträgt 833 700 PLN und die Kofinanzierung aus EU-Mitteln 625 255 PLN.

Projektdauer

01/01/2018 - 31/12/2019


Grenton Sp. z oo z o.o. Unternehmen implementiert das Projekt unter Maßnahme 3.3 Unterstützung der Förderung und Internationalisierung innovativer Unternehmen, Teilmaßnahme 3.3.3 Unterstützung von KMU bei der Förderung von Produktmarken - Zur Marke Operationelles Programm für intelligente Entwicklung, 2014-2020, kofinanziert vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit der Nummer POIR.03.03.03-12-0061/18.

Projekttitel

Entwicklung der Exporttätigkeit von Grenton Sp. z o.o. durch Teilnahme am Branchenförderungsprogramm für die Bau- und Veredelungsindustrie.

Projektziel

Ziel des Projekts ist es, die internationale Markenbekanntheit von GRENTON zu steigern und das Produktangebot zu fördern. Die Durchführung von Werbeaktivitäten wird es ermöglichen, die Bekanntheit der Marke als Antragsteller auf dem internationalen Markt zu erhöhen.

Projektergebnis

Die geplanten Aktivitäten zielen darauf ab, potenzielle Geschäftspartner und Empfänger der angebotenen Produkte zu gewinnen. Die weitere Expansion in ausländische Märkte wird den Umsatz steigern und neue Vertriebsrichtungen eröffnen. Dies wird sich auch positiv auf die Förderung der polnischen Bau- und Veredelungsindustrie und der polnischen Wirtschaftsmarke auswirken.

Budget

Das Gesamtbudget des Projekts beläuft sich auf 287 400 PLN und die Kofinanzierung aus EU-Mitteln auf 215 550 PLN.

Projektdauer

01/08/2018 - 31/12/2019


Firma Grenton Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o numerze POIR.03.03.03-12-0051/19.

Tytuł projektu

Promocja marki GRENTON na rynkach międzynarodowych.

Cel Projektu

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki GRENTON na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym.

Planowany efekt

Zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży budowy i wykańczania budowli oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Budżet

Łączny budżet projektu wynosi 859 800  PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 429 900 PLN.

Okres realizacji projektu

01/08/2019 - 31/12/2020

mit Grenton
sparen
mit Grenton
leben
Besuchen Sei uns auf